MEMÒRIES ANUALS

 

Creiem que la transparència és un valor que dóna confiança, enriqueix l’entitat i referma la nostra tasca davant les famílies, entitats, administracions i societat civil.

Per això, presentem aquest document on s’explica ,de forma resumida, el més rellevant de l’activitat de la Fundació durant l’any. Aporta informació tant a nivell qualitatiu (activitats i esdeveniments rellevants) com qualitatiu (indicadors clau i resultats econòmics).

El mateix document es presenta anualment als dos organismes que regulen i auditen la nostra activitat com a fundació tutelar:

  • Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), Departament de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya.
  • Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya.

Ens aquests moments estan disponibles les Memòries dels exercicis:
 

MEMÒRIA ANUAL FUNDACIÓ TUTELAR 2019
INFORME D'AUDITORIES I ELS COMPTE ANUALS