Si esteu pensant en el futur dels vostres fills o familiars amb discapacitat, és important conèixer la legislació i els mitjans que estan al vostre abast per trobar la solució més adient a les necessitats i circumstància de cada persona.

Aquí trobareu algunes idees bàsiques sobre la INCAPACITACIÓ, el TUTOR i les FUNDACIONS TUTELARS que esperem que us siguin útils:

  • La incapacitació és l'instrument legal mitjançant el qual la persona que no pot governar-se a si mateixa, pot gaudir de tots i cadascun dels seus drets.
  • La incapacitació no suposa cap limitació de drets, sinó la possibilitat d'una major protecció de la persona sense suficient autonomia personal, protegint-la de qualsevol manipulació o engany.
  • La persona sols pot ser incapacitada a través d'una sentència judicial en la qual intervenen un jutge i un fiscal.
  • Si una persona és declarada incapacitada legalment, precisa que els pares, mentre visquin i puguin fer-ho, exerceixin la potestat parental i actuïn en nom d'ella, designant en testament la persona que farà de tutor quan ells faltin.
  • En absència de pares és el Jutge qui escollirà el tutor, donant prioritat a familiars.
  • El tutor serà la persona que, sota la supervisió judicial, tindrà cura de garantir la millor qualitat de vida de la persona incapacitada.
  • Les Fundacions Tutelars actuen sempre amb caràcter substitutiu de la família facilitant el desenvolupament de la persona, la seva integració social i la protecció del seus bens.
  • Són institucions sense cap afany de lucre, amb esperit de servei i sotmeses a la supervisió de l'Administració Pública, del Jutge i del Fiscal.