ESTATUTS

 

És el document on s'estableixen, entre d'altres aspectes, les regles sobre l'organització i el funcionament de l'entitat.

Els Estatuts fundacionals en va aprovar el 31/01/2002 i el 27/11/2013 se’n va aprovar una revisió per adaptar-los al que establia la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i els seus estatuts.

Podeu consultar-los en el següent link: Estatuts Fundació Privada Tutelar Terres de Lleida

 

PATRONAT

 

És el màxim òrgan de govern de la fundació i està format per persones físiques vinculades amb el sector de la discapacitat o social de les diferents comarques on l’entitat treballa.

Actualment el formen les següents persones:

NOM CÀRREC POBLACIÓ
Pere Grau i Boldú President Tàrrega
Josep M. Clarà i Vila Vice President Berga
Maria Perera i Grau Secretària Juneda
Domènec Camps i Canal Vocal Solsona
Jordi Gabarra i Serentill Vocal Balaguer
Agustí Vilardebo i Clasca Vocal Vallbona de les Monges
CONSELL DE DIRECCIÓ

 

La Fundació s’ha dotat d’un òrgan consultiu per l’assessorament tècnic i estratègic i que està constituït, preferentment, pels directors gerents d’entitats de referència en l’àmbit de l’atenció a les persones amb discapacitat.

Els membres que formen part d’aquest òrgan i l’entitat que representen són actualment:

NOM ENTITAT
Maite Trepat i Burgués Associació Alba (Tàrrega)
Rosa M. Villaró i Balaguer Associació Amisol (Solsona)
Carles de Ahumada i Batllé Coop. L'Olivera (Vallbona de les Monges)
Rosa M. Pla i Torrelles Associació Estel (Balaguer)
Josep M. Solé i Montalà Associació Talma (Juneda)
Fina Canal i Rosell Associació APDP (Berga)
ESTRUCTURA EXECUTIVA

 

El Patronat delega la direcció executiva de l'entitat a un Gerent, el qual ha de dotar a la Fundació de les estructures organitzatives i humanes que permetin desenvolupar les funcions i obligacions que li son pròpies envers les persones ateses o altres organismes judicials o administratius.

Des de maig 2013, la Gerència de l'entitat correspon a Joan Carles NOVELL i GOMÀ.

Seguint el model organitzatiu establert en la cartera de serveis del departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, la Fundació està estructurada segons el següent organigrama:

Per motiu de la dimensió de l’entitat, l'Àrea Jurídica està subcontractada a professionals externs. No així la resta d’àrees que es cobreix amb personal propi segons el ràtios establerts en el Conveni de finançament d’activitat Servei de Tuteles signat amb el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.