La col·laboració desinteressada de persones, empreses i altres entitats és molt valuosa per poder arribar allà on la Fundació amb els seus mitjans difícilment podria fer-ho.

Tots hi sortim guanyant! Els VOLUNTARIS o COL·LABORADORS s’enriqueixen humanament al descobrir la realitat de la discapacitat i a l’ajudar a persones que ho necessiten. Els USUARIS gaudeixen d’un acompanyament o recursos que, per la seva discapacitat o realitat social, no podrien accedir. I la FUNDACIÓ disposa d'uns recursos complementaris al finançament públic que li permet atendre especialment a aquells usuaris amb una situació econòmica, social o de salut més fràgil i depenent.

 

Aquestes són algunes maneres de fer possible la vostra ajuda:

  • VOLUNTARIAT
    Dedicar part del vostre temps a acompanyar a persones tutelades en diversos moments tal com activitats de lleure, vetlles hospitalàries o convalescències, estades en família en dies assenyalats o vacances, etc...

  • COLABORACIÓ ECONÒMICA
    Aportacions econòmiques periòdiques o puntuals directament al pressupost d’alguna de les persones tutelades que tingui especials dificultats econòmiques per atendre les despeses bàsiques per una vida normalitzada segons les seves capacitats.

  • DONACIONS o LLEGATS
    Donacions o llegats testamentaris en benefici de la Fundació per a que puguin ser destinades a aquells projectes o finalitats fundacionals que el donant o el Patronat de l’entitat estableixin.

Moltes gràcies per ajudar a fer un món més humà !


Demani informació sense compromís: