Un cop acceptat el càrrec de tutor, la funció de tutor se centra en els següent aspectes:

- Realització i presentació de Inventari de Bens del tutelat al jutge. Cal fer-ho una única vegada durant els primers 60 dies de tutela.
- Gestió patrimonial i econòmica dels bens del tutelat.
- Vetllar pel seu benestar en els àmbits de la residència, manutenció, salut, lleure.
- Promoure la correcta i més adient integració socio/laboral de la persona.
- Contacte directe amb la persona per conèixer i fer seguiment de la seva situació personal.
- Realització i presentació de l'Estat de Comptes al jutge amb periodicitat anual.
- Coordinació amb entorn del tutelat ( familiars, entitats on resideix i/o treballa) per tal d'alinear esforços i accions en benefici de la persona.