Som una entitat privada sense afany de lucre que té com a finalitat la protecció de persones amb discapacitats intel·lectual o malaltia mental als quals se'ls ha modificat la capacitat d'obrar per part del jutge.

La nostra funció és l'exercici de la funció tutelar o altres figures de protecció previstos per la llei.

La Fundació Privada Tutelar Terres de Lleida té el nº 1637 del Registre de Fundacions segons resolució de data 25/03/2002 emesa per la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

També està inscrita al registre d’Entitats Privades d’Iniciativa Social amb el nº E03590 segons resolució de 29/11/2002 del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.

Des de l’any 2012, l’entitat pertany a la Federació DINCAT, que agrupa entitats del sector de la discapacitat intel·lectual de tot Catalunya.