Totes aquelles accions i iniciatives adreçades a famílies, entitats i persones en general per informar de la manera més planera possible de totes les qüestions referents a la incapacitació, altrament dit, modificació de la capacitat de els persones.

Què és i què no és, avantatges i implicacions, en quines situacions es recomana iniciar un procés d'incapacitació, qui pot fer-ho, la qüestió del testament dels pares, etc... Preguntes i qüestions que fan referència al futur de les persones però que és millor parlar-les i pensar-les abans. Ens posem a disposició per assessorar a tothom que ho necessiti.